Friday, December 2, 2011

Elakkan Kekeliruan : Utamakan Istilah Islam dari Peradaban Lain

Kenapa guna istilah Children of light dan Children of darkness

Mengapa ada Pemimpin gunakan istilah "Children of light dan Children of darkness” ?

Oleh: Shamsul Ma’arif Hj Ismail
1 Disember 2011

Saya termangu seketika dan terdetik apabila ada pemimpin parti politik yang menggunakan istilah “children of darkness to children of light” dalam ucapan di sebuah majlis besar yang dihadiri oleh umat Islam dan bukan Islam.
Dari mana sumber istilahat ini. Adakah ianya dari Al-Quran atau as-Sunnah?

Saya cuba merujuk sumber-sumber dan salah satu penulis menyatakan istilah ini ada digunakan di dalam Kitab Bible. Saya merujuk Kitab Bible yang kebetulan ada di perpustakaan kecil saya. Nyata jelas disebut dalam terjemahan Inggeris tersebut istilah di atas dengan sedikit perbezaan kecil. Isunya mengapakah kita harus meminjam istilah agama lain dalam menyatakan dasar perjuangan. Tidak salah mengungkap istilah bagi memahamkan masyarakat, namun jika ianya benar-benar mengambil contoh-contoh daripada sumber agama lain nyata kita seperti kehilangan asas dan sumber perjuangan. Saya harap beliau tidak bermaksud begitu.

Sebagai Muslim konsep keluar dari kegelapan jahiliah kepada nur atau cahaya Islam begitu jelas. Islam datang untuk membebaskan manusia dari cahaya kegelapan yakni ajaran-ajaran bersumberkan jahiliah kepada cahaya Islam, petunjuk yang benar dari Ar-Rasul s.a.w. Kebebasan dari sistem thagut, sistem sekular, cara hidup barat, kebebasan individu mutlak (liberty) kepada kebebasan dalam kerangka tauhid yakni ubudiah kepada Allah SWT. Keadilan yang diasaskan kepada sumber manusia yang korup dan pilih kasih kepada keadilan Islam yang berpaksikan kebenaran dari sumber Al-Quran dan petunjuk Muhammad s.a.w. Kebenaran yang diagungkan Barat yang relatif sifatnya, dan tidak berpaksi nas dan petunjuk Allah kepada kebenaran hakiki yang berpaksikan tauhid dan syariah.

Namun menyebutkan ayat seperti “children of light dan children of darkness hanya akan mengundang persepsi yang membahayakan dan boleh mencetuskan satu polemik agama. Bagi saya yang kurang arif Bible perlu mengkaji lagi konsep atau kisah sebenar disebalik kisah children of light dan children og darkness.

Di dalam Kitab Bible dinyatakan sumber-sumber dibawah:

Believe in the light, that ye may be the children of light. John 12:36

Isaiah 42:6 “I, the LORD, have called you in righteousness; I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles.

Isaiah 42:16 I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do; I will not forsake them.

Isaiah 49:6 he says: “It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the ends of the earth.

Apakah ini asas arguments Children of Light yang digunakan oleh ahli siasah ini. Teringat ketika mana Khalifah Umar Al-Khattab ingin menggunakan dalil dari Injil, Ar-Rasul s.aw menegur Umar kerana cukuplah Al-Quran sebagai dasar dan dalil bagi orang-orang yang beriman.
Selepas menyelidiki di dalam Al-Quran Allah menyebutkan istilah “nur-cahaya” dan “dhulumat-kegelapan” di dalam beberapa ayat seperti di bawah:

Dalam Al-Qur'an kata Minadh Dhulumaati Ilan Nuur disebutkan tujuh kali: QS. Al-Baqarah : 257, QS. Al-Maidah : 16, QS. Ibrahim : 1, QS. Ibrahim : 15, QS. Al-Ahzab : 43, QS. Al-Hadid : 9, dan QS. Ath-Thalaq : 11.

S. Al-Baqarah : 257. Allah Pelindung (yang mengawal dan menolong) orang-orang Yang beriman. ia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). dan orang-orang Yang kafir, penolong-penolong mereka ialah Taghut Yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

S. Al-Ma’idah :16. Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.

S. Ibrahim: 1. Alif, Laam, Raa'. ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan Dia kepadamu (Wahai Muhammad), supaya Engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman - Dengan izin Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.

S. Al-Ahzab: 43. Dia lah Yang memberi rahmat kepada kamu - dan malaikatNya pula (berdoa bagi kamu) - untuk mengeluarkan kamu dari gelap-gelita (kufur dan maksiat) kepada cahaya Yang terang-benderang (iman dari taat); dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatNya kepada orang-orang Yang beriman (di dunia dan di Akhirat).

S. Al-Hadid: 9. Dia lah Yang menurunkan kepada hambaNya (Nabi Muhammad) keterangan-keterangan Al-Quran Yang terang nyata, kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap-gelita (kekufuran) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang. dan (ingatlah) Sesungguhnya Allah Maha belas, lagi Maha Mengasihani, terhadap kamu.

S. At-Thalaq: 11. (dengan mengutuskan) seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) Yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah Yang menerangkan kebenaran, supaya Allah mengeluarkan orang-orang (yang sedia diketahuiNya akan) beriman dan beramal soleh - dari gelap-gelita (kesesatan) kepada cahaya (hidayah petunjuk). dan (ingatlah), sesiapa Yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah (dengan Yang demikian) telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian.

Moga kita semua sebagai ummah yang berwibawa dengan Al-Aquran sebagai sumber nusus dan hujjah yang sahih berhati-hati dengan sumber-sumber lain dalam sebarang idea atau buah fikiran yang ingin kita ungkapkan.

Merujuk juga istilah terkini seperti “masyarakat civil” atau civil society sangat indah maknanya dan kerap diguna Barat bagi menunjukkan satu piramid tinggi atau kemuncak ketamadunan satu Negara atau bangsa yang memperjuangkan hak asasi manusia. Benarkah idea ini? Apa asas civil society ini? Ternyata masyarakat civil atau madani bukanlah berasaskan kepada agama. Ianya datang dari buah fikiran Aristotle. Ianya adalah satu kemuncak bangsa atau Negara yang dianggap telah memelihara maruah insan dan memberi kebebasan mutlak kepada mereka untuk hidup bebas dana adil dengan satu undang-undang manusia yang dianggap adil dan benar melalui persetujuan bersama satu masyarakat. Jadi kebenaran, kebebasan dan keadilan mereka sudah tentu tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Islam walaupun ayat dan istilah yang sama.

Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukaddimah tidak menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kemuncak kejayaan sesebuah Negara. Masyarakat badawah (desa) kepada masyarakat madaniyah (bandar). Kerapkali Bandar lebih banyak terjerumus dengan akhlak yang lebih buruk disbanding desa (badawah) yang lebih murni.

Ibnu Khaldun malah menggunakan istilah “Umran al-‘Alam” atau kemakmuran sejagat. Kemakmuran sejagat ini adalah kemuncak satu bangsa dan tamaddun. Namun asas kemakmuran sejagat ini berasaskan nilai Al-Quran dan as-Sunnah. Berpijak di atas landasan tauhid yakni satu bangsa atau Negara yang menjadikan Allah satu-satu nya Ilah yang disembah, menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan dan menjadikan syariah sebagai terasnya. Kebenaran yang diungkapkan manusia boleh jadi benar atau salah namun kebenaran dari Allah SWT sentiasa benar dan hak dan tidak dapat disangkal oleh manusia yang faqir sifatnya atau kebenaran yang punya kepentingan nafsu dan kepentingan diri dan kelompok.

Seorang penulis Muhammad Abid Al-Jabri (1992:132-138,298) memberi huraian yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam konsep ‘Umran Al-‘Alam sebagai ; satu fenomena social yang digerakkan oleh sekumpulan masyarakat yang bekerjasama atau bermuafakat di kawasan kota (hadarah) atau desa (badawah) dalam sebuah Negara yang berdaulat dan berpengaruh bagi tujuan memenuhi keperluan kehidupan yang selesa dan makmur samada dari segi ruhani atau jasmani berpandukan agama dan akhlak serta hukum dan peraturan kejadian alam dan manusia ciptaan Ilahi”. ( Prof. Dr Mahayuddin Hj Yahya:, International Journal of West Asian Studies, V 3,No 1, 2011 (pp 1-28)

Konsep imarah ini disebut salah satunya dalam S. Hud: 61. dan kepada kaum Thamud, Kami utuskan saudara mereka: Nabi soleh. ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dia lah Yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadanya Dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambaNya".

Ilmu baru inilah yang disebutkan sebagai ‘Ilmu al-‘Umran al-basyari wa al-ijtimak al-insani”.
(Lihat lagi S. Ar Ruum:9, Al-Thur:4, At-taubah: 19.)

Allah SWT menggunakan istilah kemuncak Negara yang baik itu sebagai ‘Baldatun taoyyibah wa Rabbun Ghaafur” Negara yang baik dan mendapat keampunan Ilahi” Mana mungkin masyarakat sivil yang tidak menjadikan Allah SWT sebagai Rabb dan Ilah serta menerima kebenaran Islam akan mendapat keampunan? Ternyata asas kebaikan sebuah Negara atau kemuncak masyarakat sivil hanya senya akan mendapat redha Ilahi apabila mereka menerima asas tauhid dan duduk di bawah pemerintahan orang-orang yang beriman dan menjadikan Islam sebagai sumber cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dalam ayat lain, firman Allah swt :
"Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (sahaja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, Maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." (QS Al-Maidah : 48)

Moga Allah SWT memberi taufik dan hidayahNya kepada kita semua yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Reference:
http://uk.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=3rjkvt774277s

1 comment:

ANNAS said...

Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kita perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu