Wednesday, September 24, 2008

ASSIGNMENT CTU 101

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
Universiti Teknologi Mara Perlis
02600 Arau Perlis

Tajuk Kerja Kursus CITU Semester Julai - Okt 2008

Arahan soalan: PILIH SATU TAJUK SAHAJA DARI YANG BERIKUT;

Islam Sebagai al-Din
1. Manusia dan Agama : Huraian Islam Agama Fitrah dan Faktor-Faktor Manusia Beragama.

2. Islam dari sudut pendefinisian dan sifat-sifat Istimewanya: Suatu kaedah membuktikan Islam itu bebas dari faham keganasan (Terrorisme)

3. Hubungkan Paksi Islam sebagai al-Din dengan ancaman keselamatan di Negara Malaysia: Apakah Penyelesaian Islam terhadap kadar jenayah yang meningkat (buktikan dengan fakta dari lidah resmi kerajaan Malaysia).

4. Jelaskan tentang peranan Jihad dan kawalan keselamatan. Huraikan kesan signifikan (berkesan) Jihad di dalam Sistem Politik dan Ekonomi Umat Islam.

Akidah Teras Pembangunan
5. Setengah Sarjana mengatakan Akidah itu seumpama Ideologi : Hurai dan bezakan antara Akidah dan Ideologi dalam konteks membentuk Dasar Pembangunan Manusia.

6. Tunjukkan bagaimanakah asas-asas Akidah Islamiah mengubah kepribadian manusia, mengukuhkan perjuangan hidup dan membina pembangunan Rabbani.

7. Analisakan suatu kajian mengapakah kecenderungan masyarakat Melayu ingin menukarkan Agama Islam mereka: Suatu Kajian dari sumber-sumber akhbar perdana Negara Malaysia.

8. Faktor-faktor keruntuhan Akidah : Suatu langkah kawalan berkesan bagi mencegah gejala Murtad berdasarkan kajian kes di Malaysia. (kajian berdasarkan lapuran kajian yang telah disiapkan oleh penyelidik -penyelidik di Majlis Agama Negeri).

Syariah dalam kehidupan Muslim
9. Syariah Islamiah : Hakikat Perlaksanaan Pembangunan Manusia dan Kawalan Tamadun Ummah. Bincangkan.
10. Bagaimanakah masyarakat menilai semula Perlembagaan Persekutuan
ke arah Perlaksaaan Perundangan Islam di Malaysia?.

11. Di manakah kedudukan Syariah Islamiah di dalam Pembangunan Umat Islam di zaman serba modern dan Jelaskan Peranan Syaraiah Islamiah dalam memajukan negara Umat Islam.

12. Jelaskan Ijtihad sebagai sumber hukum Syariat Islamiah dan bagaimanakah perkembangan hukum Islam berlaku di dalam Islam?.

Ibadah Membina Kualiti Insan
13. Konsep hubungan antara Islam dan Pengibadatan adalah gambaran ketundukan sejati di dalam Islam sebagai al-Din

14. Jelaskan Prinsip-prinsip Kualiti menurut Islam dan buktikan bahawa pengabdian itu membangunkan kemajuan manusia di dunia dan akhirat.

15. Huraikan kelebihan dan keistimewaan iabadah di dalam Islam dan Jelaskan bagaimanakah ibadah membendung jenayah dan menigkatkan kualiti kerja Ummah.

16. Impak Ibadah kepada Perlaksanaan Sistem Perundangan Islam dan Keselamatan serta keharmonian hidup manusia di negara-negara Umat Islam.

Akhlak dan Pembentukakan Jati Diri Muslim
17. Huraikan Maksud dan Faham Jati Diri Muslim, hubungannya dengan Visi untuk kejayaan – al-Falah.

18. Huraikan langkah–langkah berkesan membentuk akhlak di dalam Islam : Bezakan antara akhlak Islam dari Etika kerja Industri (Korea dan Jepun).

19. Gambarkan sebuah Tamadun tanpa Akhlak : Pencapaian Kemajuan manusia yang menyeleweng dari garis kebenaran ilmu dan keadilan sejagat.

20. Sebutkan dan huraikan beberapa cabaran serius dalam menididik Jenerasi manusia di zaman mellinium ini.

**TARIKH HANTAR PADA 14 OKT 2008 PRESENTATION DALAM POWERPOINT 15 & 16 OKT 2008 DI BILIK TAYANGAN ILQam.(akan ditentukan)

No comments: