Wednesday, September 24, 2008

ASSIGNMENT CTU 211

CENTRE FOR ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING (CITU) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) PERLIS,
02600 Arau Perlis
TAJUK-TAJUK KERTAS KERJA CTU 211
SEMESTER JUL – OKT 2008

ARAHAN: Pilih satu tajuk sahaja daripada tajuk-tajuk berikut;

1. SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

1. Pembentukan Sains dan Pemikiran Sains dan Teknologi Islam: Satu Analisa Perbandingan.

2. Bagimanakah Saintis Pemikir Muslim adalah Penggerak dan Penjana Ilmu Pengetahuan di Zaman Moden, buktikan.

3. Bincangkan kaedah bagaimanakah dapat dibezakan sains dan Teknologi Islam dan Sains dan Teknologi Barat?.

2. SEJARAH SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

4. Cadangan Perpindahan Ilmu Sains dan Teknologi Eropah ke Arah Zaman Rennaisance Umat Islam

5. Mengatasi Keruntuhan Darjat Ilmu Pengetahuan Kesan proses Pensekularisasian: Suatu Analisa Kritis terhadap Sistem Pelajaran Moden.

6. Pengislaman Sains dan Teknologi Semasa: Satu Keperluan Pengembalian aktiviti-aktiviti Saintifik yang Mesra Alam

3. WAHYU DAN SAINS

7. Fakta-Fakta Saintifik al-Quran: Jelaskan Pengaplikasiannya di dalam Kajian Saintifik semasa.

8. Al-Quran Mengandungi Petunjuk Saintifik yang Cemerlang:
Huraikan 3 (TIGA) bentuk arahan al-Quran terhadap manusia agar menghasilkan Sains dan Teknologi tersebut.?.

9. Bagaimanakah anda dapat menyakinkan manusia bahawa WAHYU dan SAINS saling berkaitan antara satu sama lain (Integrated knowledge – sebuah ilmu yang sepadu).?

4. SYARIAH DAN KEPENTINGANNYA DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI

10. Bagaimanakah kaitan Syariat dan Sains dan Teknologi mampu menyelesaikan Isu-Isu Etika di Dalam Sains dan Teknologi di Abad ke 21

11. Jelaskan apakah Syariah dan kaitannya dengan Sains dan Teknologi.

12. Huraikan 2 (DUA) penggunaan Kaedah Fiqah bagi membimbing perlaksanaan dan pengaplikasian Sains dan Teknologi dari sudut HALAL dan HARAMnya.


5. ETIKA ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI

13. Etika Sains dan Teknologi: Satu Keperluan Kemajuan dan Peradaban Bangsa

14. Etika Sains Islam dan Teknologi Saintis Muslim, Memacu Perubahan masa depan Kegemilangan Umat.

15. Huraikan bagaimanakah Malaysia dapat menghasilkan para Teknokrat dan Industrialis yang beretika dan berbudi serta bermoral tinggi.


©Abu Muhammad ‘Amrullah ADIS El-Merbawiy

PERHATIAN : TARIKH SERAHAN PADA 15 OKT 2008 DAN WAKTU PEMBENTANGAN (Powerpoint Presentation) PADA 20 – 25 OKT 2008. SEBARANG PERTANYAAN HUBUNGI 019-4786504 ATAU DATNG KE PEJABAT SAYA.
– ADIS EL-MRBAWIY

No comments: