Saturday, March 14, 2009

Isa 'Alaihis salaam datang dengan Syariat Islam

Pembaca yang dikasihi,

Terdapat kalangan rakan-rakan yang bukan Islam (Kristian) selalu menghujjahkan bahawa "sekiranya umat Islam menyakini Isa akan turun ke dunia lagi, itu bermakna Isa lebih hebat dari Muhammad saw dan ajaran Keristian itu benar."

Rakan-rakan beragama Kristian sekelian, dalam aqidah Islam bukan ada siapa hebat atau tidak hebat. Islam meletakkan ISLAM itu hebat di sisi Allah swt, dan mampu memperhebatkan manusia yang secara jujur dan bertanggung jawab melaksanakan ISLAM sebagai THE WAY OF LIFE di dalam perbagai aspek penghidupan. Inilah yang hendak diutarakan oleh Islam yang diturunkan di zaman Muhammad saw sehinggalah ke hari akhirat. Dan kerana itulah umat Islam menyakini bahawa turunnya Isa 'alaihis Salam dengan membawa dan memenangkan SYARIAT ISLAM. Sebenarnya Islam itulah yang diserukan oleh Isa 'alaihis Salam ketika berdakwah kepada Bani Israel sewaktu hayat baginda, adalah Syariat Islam kepada Isa dan Umat Bani Israel. Maka tidak menjadi janggal, jika Isa 'alaihis Salam di hari hampir kiamat nanti memenangkan Syariat Islam kepada Nabi Muhammad saw.

Isunya bukan nabi mana yang hebat atau lebih hebat, cuma KEBENARAN AGAMA itulah yang perlu diselidiki dengan penuh kewibawaan keilmuan dan hujjah serta bukti manuskrip dan sejarah yang murni dan luhur. Tambahan pula dengan kemelut yang ada, ISLAM perlu diberi peluang UNTUK MEMBUKTIKAN DIA MAMPU MENANGANI DAN MENYELESAIKAN KERUNTUHAN PERADABAN MANUSIA sebagai membuktikan ISLAM adalah ajaran Muhammad saw dari Allah azza wajalla. Wahai tamadun barat dan sekutu-sekutu Zionist serta Atheist, kembalilah kepada FITRAH (the original state of human being) diri kalian yang akur kepada kebergantungan kepada PENENTU TAQDIR di luar bidang kuasa manusia, petunjuk jalan lurus, pengobat kegersangan hidup dan pemulihara keamanan dan kebaikan hakiki di dunia maya ini. Jika Kristian dan Yahudi kembali kepada Kitab INJIL dan TAURAT mereka yang asal, akan TERSERLAH GESAAN AGAR MEMBENARKAN ISLAM YANG DIBAWA OLEH MUHAMMAD SAW. Persoalannya mengapakah dimenangkan sangat sifat HASAD dan DENGKI kalian yang bertanggung jawab menyekat kalian dari jalan mukatamad dan lurus - the most straight path and Absolute truth from al-Quran al-Kareem.

Dengan sifat kemanusiaan sejagat,dan persaudaraan tanpa mengenal BATASAN, SERUAN UMAT ISLAM kepada seluruh manusia dan AHLUL KITAB - PEOPLE OF THE BOOKS,agar menerima Islam SECARA RELA DAN BERILMU PENUH SEDAR akan realiti kebenaran ILAHI, TERBUKA LUAS DAN BERJALAN SEHINGGA AKHIR ZAMAN, SEBELUM BERLAKU KIAMAT atau NAZAK kematian individu tersebut. Selepas Muhammad saw dibangkitkan, maka ISLAM secara SAH DAN MENGIKAT - DE FACTO AND BINDING kepada SEMUA MANUSIA. Uruslah diri masing-masing agar suatu masa anda mencari dan bertemu dengan PETUNJUK dan HIDAYAH ALLAH melalui relung-relung ilmu pengetahuan dan KERENDAHAN DIRI dan HATI kepada pencipta itu (Allah swt). Harapkanlah kepadaNya SAHAJA YANG MAMPU MEMBERI HIDAYAH dengan JUJUR dan PENUH KEYAKINAN SERTA KEINGINAN akan pembebasan dari ketidak tentuan dan kepastian...Rakan-rakan yang dikasihi dan dihurmati,...SELAMAT MENCUBA SUATU PENGALAMAN BARU. Terima kasih. - Abu Muhammad El-Merbawiy,DUNGUN, Terengganu.
____________________________________

Buat Renungan Rakan-Rakan Sekelian....

Kemunculan Nabi Isa - Soal Jawab Agama Utusan online 27 Februari 2009/ 2 Rabee‘ul-Awwal 1430H

SOALAN

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang menyebarkan agama dan menyempurnakan ajaran Islam kepada umat manusia. Baginda wafat seperti mana seorang makhluk manusia.

Nabi Isa pula yang menyebarkan agama Kristian tidak wafat tetapi diselamatkan dari pembunuhan pengikut agama Kristian sendiri dan Allah naikkan ke langit untuk diturunkan semula ke dunia di akhir zaman sebelum hari kiamat bagi melawan dajal untuk menolong umat manusia sekelian.

Adakah ini bermakna Allah memberi kelebihan atau keistimewaan kepada Nabi Isa untuk menyelamat umat manusia termasuk umat Islam padahal semasa hayat baginda tidak menyebar agama Islam tetapi Kristian. Ini boleh diambil sebagai modal oleh penganut-penganut Kristian untuk mengatakan bahwa Kristian adalah sebenarnya agama yang benar dan diredai tuhan?

JAWAPAN

Firman Allah SWT menjelaskan bahawa setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan menemui fitrah kehidupan: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. (ali-‘Imran: 185)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang maksudnya: Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati sesudah itu kepada kami kamu dikembalikan. (al-Ankabut: 57)

Menerusi ayat tersebut jelas bahawa Allah menetapkan kematian ke atas segala sesuatu. Setiap yang ada permulaan pasti ada pengakhirannya. Hanya Allah SWT yang tiada pengakhiran baginya. Selain Allah yang bergelar makhluk ada penghujungnya.

Ini termasuklah Nabi Allah Isa a.s yang akan turun di akhir zaman, iaitu sezaman dengan Imam Mahdi seperti mana dijelaskan dalam hadis-hadis fitan (fitnah) akhir zaman. Kebanyakan riwayat yang menegaskan kedatangan Nabi Isa a.s adalah sahih. Ada sebahagiannya daif malahan ada juga riwayat yang direka oleh golongan pendusta.

Di sini saya tidak akan membincangkan kategori atau kedudukan riwayat-riwayat itu. Malah lebih fokus kepada persoalan meyakini kedatangan Nabi Isa a.s dan mengakhir kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

Mengikut kepercayaan agama Islam, apa yang dibawa oleh semua dan rasul bermula dari Nabi Adam a.s sehingga Muhammad SAW semuanya adalah agama yang satu bertunjangkan seruan mengesakan Allah SWT semata-mata.

Sekali gus mengajak manusia membebaskan diri daripada pengabdian kepada selain Allah seperti penyembahan berhala atau penyembahan makhluk sesama makhluk.

Rasulullah SAW bersabda, “Sekelian nabi adalah (bagaikan) saudara seibu, dan agama mereka juga satu.” Ayat al-Quran juga menegaskan perkara yang sama: Rasulullah itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, begitu juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang (rasul) dengan rasul - rasul yang lain,”...mereka berkata lagi: Kami akur dan Kami taat keampunan-Mulah yang kami harapkan Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali (kami). (al-Baqarah: 285)

Demikian halnya tentang hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berdasarkan sambungan sabda baginda dari hadis di atas, “Dan sesungguhnya aku adalah nabi terdekat dengan Isa ibnu Maryam kerana antara dia dan aku tidak ada nabi.
“Sesungguhnya ia (Isa) akan turun. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah ia lebih dahulu; warna kulitnya putih agak kemerah¬merahan, ia mengenakan dua helai pakaian.

Rambut kepalanya seakan-akan menitiskan air sekalipun tidak basah, ia mematahkan palang salib dan membunuh babi, memansuhkan pajak dan menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Di zaman turunnya, Allah melenyapkan semua aliran agama kecuali Islam.
“Pada zamannya, Allah membinasakan Dajal, kemudian terciptalah keamanan dan kedamaian di bumi hingga kita akan menyaksikan seekor macan boleh berjalan bergandingan dengan unta, singa bergandingan dengan lembu, serigala dengan domba.
“Anak-anak kecil bermain dengan ular, tetapi anak-anak itu tidak digigit ular. Isa hidup selama 40 tahun kemudian ia wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin”.

Dalam membicarakan berkenaan penurunan Nabi Isa ke bumi pada akhir zaman, Al-Munawi, dalam buku Syarh al-Jami’u ash-Shagir mengatakan: “Para ulama sependapat dengan faham turunnya Nabi Isa a.s tetap sebagai nabi, tetapi tetap menerapkan syariat Islam.”

Di lain pembahasan, masih dalam buku Syarh al-Jami’u ash-Shagir, al-Munawi mengatakan: “Dalam buku al-Mathaami’ diterangkan kesepakatan umat akan turunnya Nabi Isa, dan tiada seorang pun dari ulama syariah yang membantah hal itu. Hanya saja hal itu tidak diterima para ahli falsafah dan penganut ateisme.”

Ijmak umat ini disepakati, bahawa Isa akan turun dan menegakkan syariat Muhammad. (al-Munawi).

Justeru, kedudukan Nabi Isa kelak bukan lagi sebagai nabi baru, tetapi penyambung syariat Rasulullah SAW.

Ia bagi umat Islam dan bukan untuk mendukung ajaran Kristian yang telah diseleweng oleh penganutnya selepas 300 tahun dari diangkatnya Nabi Isa ke langit.

Perlu ditegaskan, sewaktu turun ke bumi, Nabi Isa a.s bukan datang sebagai nasrani tetapi sebagai muslim yang menjalankan syariat dan ketentuan agama Islam.

Beliau akan solat bersama muslimin di masjid, menghadap kiblat, mengharamkan khamar, khinzir dan ideologi triniti yang jelas tidak mengesakan Allah. Selain menghancurkan salib yang menjadi sumber kemusyrikan.

Semua keterangan itu bersumberkan hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada umat Islam, antara lain:

Isa Al-Masih a.s Mengikuti Syariah Islam dan Bukan Menghapusnya. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Nabi Isa a.s turun (ke bumi) menjadi seorang hakim yang bijaksana dan pemimpin yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, meletakkan ufti, harta melimpah-ruah hingga tidak ada seorangpun yang menerimanya.” (diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Buyu’ bab Qatlil Khinziri no. 2222, Kitabul Mazhalim bab Kasri Ash-Shalib wa Qatlil Khinziri no. 2476, Kitab Ahaditsil Anbiya` bab Nuzuli Isa bin Maryam no. 3448, 3449; Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Kitabul Iman bab Nuzuli Isa bin Maryam Hakiman Bisyariati Nabiyyina Muhammad SAW no. 242; Al-Imam At-Tirmidzi, no. 2233)

Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa dia ada mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sekumpulan dari umatku akan memperjuangkan kebenaran dan akan berterusan kehadiran kumpulan seumpama itu sehingga Hari Kebangkitan (Hari kiamat). Isa anak Maryam akan turun, ketua kumpulan itu akan mengajaknya bersama mereka dan menjadi imam solat mereka, tetapi baginda (Nabi Isa) akan berkata: Tidak, sebahagian dari kamu adalah ketua kepada yang lain. Ini adalah satu penghormatan kepada umat Islam ini.”(Sahih Muslim, jilid 1, muka surat: 155)

Berdasarkan kepada beberapa riwayat dan hujah para ulama jelas bahawa Nabi Isa a.s pasti akan turun dan menjadi makmum kepada Imam Mahdi sebagai pengiktirafan baginda terhadap Imam Mahdi yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW.

Reference:
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0227&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.htm

No comments: